webm player by EasyHtml5Video.com v3.9.1

Pragnę w tym miejscu podziękować:
Pani Małgorzacie Modzelewskiej,
Panu Adamowi Czyżowskiemu,
Panu Andrzejowi Kosiorowskiemu
Ks. Michałowi Kani,
nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 101 w Krakowie za okazaną pomoc przy
nagraniu piosenki do tej książki.

Dziękuję także uczennicom tej szkoły:
Zuzannie Bylicy,
Patrycji Dyjak,
Oliwii Grucy,
Aleksandrze Jeziorek,
Annie Jeziorek,
Amelii Kidale,
Julii Kipiel,
Nadii Rutkowskiej,
Karinie Skrzypczyk,
Nadii Sychowskiej,
Marcie Kijewskiej,

które wykonały piosenkę.