SZANOWNI PAŃSTWO

Oferuję Państwu moje usługi:

 • Konsultacyjne i doradcze w zakresie:
  • wykorzystania systemu rachunkowości do bieżącego zarządzania firmą,
  • efektywnego sposobu zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • inżynieria finansowa inwestycji,
  • inne z zakresu efektywnego i skutecznego zarządzania w zależności od potrzeb.
 • Wyceny firm
 • Konsultacje w zakresie organizacji przedsiębiorstw
 • Usługi wdrożeniowe

CEL ZAŁOŻENIA FIRMY

Firma Doradcza MIKO Mirosław Kowalewski została założona  02.12.2008 roku i rozpoczęła działalność gospodarczą od dnia 02.01.2009 roku. Motywacją wdrożenia mojego pomysłu jest fakt, że uczestnicząc w badaniach sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, w przeważającej większości z nich obserwuję brak zrozumienia przez właścicieli lub zarządy roli księgowości i narzędzi, jakie ona daje w bieżącym zarządzaniu. Z reguły ten dział przedsiębiorstw jest traktowany jako „zło konieczne” na zasadzie: „jest bo musi” i kompletnie niewykorzystany w podejmowaniu decyzji. Moją misją i pomysłem na biznes jest uświadomienie tego negatywnego zjawiska właścicielom i zarządom przedsiębiorstw. Moim potencjałem jest wypracowana przez lata pracy zawodowej, oparta na wiedzy teoretycznej i praktycznej, umiejętność kompleksowego spojrzenia na zjawiska gospodarcze zachodzące w poszczególnym podmiocie gospodarczym, uchwycenie jego słabych stron ekonomicznych oraz organizacyjnych i poprawa ich funkcjonowania poprzez połączenie działań wspierających zarządzanie, dających możliwość kompleksowego spojrzenia na zjawiska gospodarcze i organizacyjne zachodzące w podmiocie i ich wpływ na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej. Wybór ten jest wynikiem wieloletnich przemyśleń, doświadczeń zawodowych i obserwacji rynku usług  w zakresie potrzeb firm. Dokonano go na podstawie doświadczenia zawodowego. Jako osoba zarządzająca przez ponad 20 lat spółkami z o.o., w tym o zakresie działalności ograniczonym ustawą o biegłych rewidentach nie mam możliwości wdrażania wielu pomysłów w życie, a obserwacje i sugestie udzielane obsługiwanym przez zarządzany przeze mnie podmiot są niejednokrotnie wdrażane w życie i przynoszą wymierne korzyści gospodarcze. Niestety ograniczenia zawarte w wymienionej wyżej ustawie nie pozwalają na prowadzenie i rozszerzanie tego typu działalności. Mój pomysł jest więc uzupełnieniem oferty podmiotu audytorskiego jako jego otoczenie, a przy tym wzmocnienie zarówno jego jak i mojej oferty.

Podmiot współpracujący:

Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o. w Krakowie,

działając samodzielnie od 2000 roku, a w strukturach Biura Doradztwa Ekonomicznego i Rachunkowości PRECYZJA sp. z o.o. w Warszawie od 1993 roku, przeprowadziło setki badań bilansów (jednostkowych i skonsolidowanych w tym dużych podmiotów ponadregionalnych), analiz wskaźnikowo – ekonomicznych i finansowych, audytów projektów realizowanych ze wsparciem środków finansowych UE, prezentując przez cały okres bardzo wysoki poziom obsługi kontrahentów. Okres istnienia na rynku gospodarczym, praktycznie od początku funkcjonowania Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, pozwolił, jako firmie audytorskiej wypracować zespół doświadczonych biegłych rewidentów, doradców i audytorów gwarantujący rzetelną i fachową obsługę powierzonych Spółce zagadnień w zakresie wynikającym z przedmiotu jej działalności.

http://www.prowizja.biz.pl/

Wspólne nasze działanie gwarantuje

 • wysoki poziom wiedzy w pełnym zakresie oraz w razie konieczności audyty poparte uprawnieniami,
 • stałą współpracę z wieloosobowym zespołem doświadczonym w rozwiązywaniu różnego rodzaju i złożoności zagadnień związanych z bieżącym zarządzaniem podmiotem gospodarczym,

MOJA STRATEGIA DZIAŁANIA

Podstawowym zadaniem, jakie stawiam sobie w aktywnej działalności na rynku gospodarczym jest rzetelna, kompleksowa, solidna i profesjonalna obsługa kontrahentów. Każdorazowo staram się tak świadczyć usługi, aby ugruntować opinię, jako o poważnym i solidnym partnerze w biznesie.

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Skontaktuj się z nami