Naturopatia należy do metod medycyny naturalnej i łączy w sobie wiele technik leczniczych.

Zainteresowanie tą dziedziną i uzyskanie, po zdaniu egzaminu państwowego w dniu 17.06.2016 roku, uprawnień w zawodzie naturopata, wynikło z moich wieloletnich zainteresowań bioenergią. Głównymi kierunkami mojego działania w tym zawodzie jest biomasaż z elementami bioenergoterapii.

Biomasaż ten jest formą bioenergoterapii. Działanie terapeutyczne uzyskuje się dzięki możliwości regulacji i regeneracji biopola człowieka.

Skontaktuj się z nami